Tầm nhìn  

LOBI Việt Nam trở thành doanh nghiệp Khoa học Công nghệ vào năm 2024 trong lĩnh vực ứng dụng và phân tích dữ liệu Sinh học và Y – Sinh học.   

Sứ mệnh 

Converting biological and biomedical data into applicable knowledge.

Giá trị cốt lõi 

Creativity – Sự sáng tạo: không ngừng sáng tạo và đổi mới nhằm mang lại các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. 

Accountability – Trách nhiệm: chịu trách nhiệm cao nhất với khách hàng về chất lượng dịch vụ.

Reliability – Sự tin cậy: cam kết chỉ làm những điều tốt nhất cho khách hàng.

Excellence – Sự hoàn hảo: hướng tới chất lượng dịch vụ cao nhất và quy trình phân tích hiệu quả nhất.

lobi team

Nguyen Cuong

PhD

CEO | Founder
 • Head of Dept. of Bioinformatics, IBT, VAST
 • Head of Dept. of Bioinformatics and Medical Statistics, VRISG Vinmec
 • Chief of Operating Officer, Vinmec Hi-Tech Center
 • OER Technology Manager, The Vietnam Foundation (US NGO).

Pham Quang Huy

PhD Candidate, Kyungpook National University, Korea

Adviser
 • Microbiome and metagenome analysis
 • Short and long read sequencing
 • RNA-seq analysis
 • In silico PCR and bacterial mock community

Ta Van Nhan

MSc, Data Science, VNU, Vietnam

Specialist
 • Machine learning, Bayesian Networks, Visualization
 • RStudio, Python, Golang, Linux, Google Cloud
 • Molecular biology, GWAS, De-Novo Assembly, GATK, UseGalaxy

Tran Hong Quan

MSc, Kyushu University, Japan

Specialist
 • Plant genetics
 • Mutagenesis

Nguyen Hoang Nam

PhD Student, Hanoi National University of Education, Vietnam

Specialist
 • Microbiology
 • Metagenomics
 • Python programming & Biopython

Nguyen Phan Tuan

MSc Candidate, Skolkovo Institute of Science and Technology, Russia

Specialist
 • Transcriptomics
 • Statistical analysis
 • Pharmacogenomics

Pham Ngoc Ha

MSc Candidate, University of Science and Technology in Hanoi, Vietnam

Specialist
 • Cloning, sequencing
 • Pharmacogenomics