fbpx

Metagenomics

Metagenomics là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu đa dạng sinh học bằng cách phân tích và hiểu các cộng đồng vi sinh vật (microbiome) trong môi trường tự nhiên hoặc trong các mẫu sinh học, như đất, nước, thực vật, động vật, con người và các môi trường khác. Nó liên quan đến việc phân tích DNA hoặc RNA của các vi khuẩn, virus, nấm và các sinh vật khác trong một mẫu, bao gồm cả những sinh vật chưa được mô tả trước đó.

Chuyên mục blog Metagenomics này cung cấp một loạt các bài viết liên quan tới Metagenomics, từ khái niệm cho tới các công cụ Tin sinh học được sử dụng để phân tích, cũng như các ưu nhược điểm của chúng.