fbpx

Genomic Selection

Genomic selection là phương pháp lai tạo sử dụng dữ liệu di truyền (genomic data) của một con vật để đưa ra quyết định lai tạo. Phương pháp này bao gồm việc xác định các markers hoặc variants liên quan đến các tính trạng mong muốn, chẳng hạn như khả năng chống lại bệnh hoặc chất lượng thịt hay tốc độ tăng trưởng, và sử dụng thông tin này để lựa chọn các con vật để lai tạo.