LB•BIA: Dịch vụ phân tích Tin sinh học toàn diện

 • Hệ thống máy chủ đám mây và máy chủ riêng
 • Hệ thống phân tích Tin sinh học tự động, toàn diện
 • Khả năng lưu trữ khổng lồ lên tới 100TB
 • 10 năm kinh nghiệm phân tích Tin sinh học

Các dịch vụ chính của LB·BIA

 • Lắp ráp hệ gen (de novo assembly)
 • Dóng hàng và Phát hiện biến dị di truyền (genome alignment and variant calling)
 • Lắp ráp hệ phiên mã (transcriptome assembly)
 • Phân tích gen có biểu hiện khác biệt (Differential gene expression, RNA-seq DEG)
 • Phân tích Metagenomics (16S/Shotgun)
 • Phân tích tương quan toàn hệ gen (GWAS)

LB•SEQ: Dịch vụ NGS Sequencing đa dạng

Các dịch vụ chính của LB·SEQ

 • RNA Sequencing
 • WGS, WES Sequencing
 • Targeted Sequencing
 • De novo Sequencing
 • Metagenomics Sequencing
 • 16S rRNA Sequencing
 • Epigenomics Sequencing
 • Single-Cell Sequencing
 • PacBio Sequencing
 • Oxford Nanopore Sequencing
 • Spatial Transcriptomics Sequencing
 • Sanger Sequencing

LB•WES: Dịch vụ Giải trình tự và phân tích Exome

Phương pháp giải trình tự toàn bộ exome (Whole Exome Sequencing – WES) cho phép xác định các biến thể trong các vùng mã hóa protein của bất kỳ gen nào. Giải trình tự toàn bộ exome đã được ứng dụng rộng rãi cả trong nghiên cứu khoa học và chẩn đoán lâm sàng. Một số ưu điểm của WES:

 • Cho phép nhắm mục tiêu phân tích vào các vùng mã hóa protein.
 • Tăng khả năng xác định các biến thể tần số thấp và hiếm gặp.
 • Tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với phương pháp giải trình tự toàn bộ hệ gen (WGS).

LB•ARRAY: Dịch vụ microarray genotyping

Các loại SNP Array chính của LB·ARRAY

 • GSA (Global Screening Array)
 • ASA (Asian Screening Array)
 • PMDA
 • PMRA
 • CanineHD
 • Omni2.5
 • Onco

đối tác của chúng tôi

FAQ

Tin sinh học là gì?

Tin sinh học (bioinformatics) là một lĩnh vực mới của khoa học mới của khoa học sự sống (life science). Một tiêu chính của tin sinh học là hiểu được những thông tin được chứa đựng trọng sinh vật sống. Tin sinh học là sự kết hợp của sinh học (biology), khoa học máy tính (computer science), và phân tích dữ liệu (data analysis). Tin sinh học cũng có thể hiểu là khoa học dữ liệu (data science) nghiên cứu thông tin được lưu trữ và xử lý trong cơ thể sống như thế nào.

de novo assembly là gì?

de novo assembly (còn có thể hiểu là de novo sequencing) là phương pháp xây dựng một hệ gen hoàn toàn mới từ rất nhiều đoạn trình tự ngắn (DNA fragments/short-reads) mà không có bất kỳ thông tin nào trước đó về hệ gen chiếu hoặc thứ tự của các đoạn trình tự.

Dự đoán gen là gì?

Dự đoán gen (gene prediction) hay còn gọi là tìm kiếm gene (gene finding) là quá trình xác địnd các đoạn trình tự DNA mà mã hóa cho gen. Những gen được dự đoán có thể là những gen mã hóa cho protein hoặc là các RNA. Đôi khi dự đoán gen còn bao gồm cả tìm kiếm các đoạn trình tự có chức năng khác như là các vùng điều hòa. Tìm kiếm hay dự doán gen là bước đầu tiên và là một trong những bước quan trọng để nghiên cứu về hệ gen của một loài sinh vật nào đó sau khi hệ gen của nó được de novo assembly.

Single nucleotide polymorphism (SNP) là gì?

Single nucleotide polymorphism (SNP) là khác biệt tại một vị trí đơn lẻ trong trình tự DNA giữa các cá thể. Nhắc lại là các đoạn trình tự DNA được hình thành từ 4 nucleotit khác nhau là A, T, G và C. Nếu sự sai khác này xảy ra ở hơn 1% quần thể thì điểm khác biệt đó được gọi là SNP. Nếu SNP xảy ra trong gen thì gen đó được mô ta là có hơn một allele. Trong nhiều trường hợp, SNPs có thể gây ra biến đổi các chuổi trình tự axit amin, tuy nhiên, SNP có thể xảy ở các vị trí ngoài gen.

Gióng hàng trình tự là gì?

Trong tin sinh học, gióng hàng trình tự (sequence alignment) là các sắp xếp các vùng trình tự (có thể là DNA, RNA, hoặc protein) để tìm ra những vùng trình tự tương đồng. Những vùng tương đồng đó giữa các trình tự có thể có liên quan tới một chức năng, cấu trúc hay một quá trình tiến hóa nào đó.