Công nghệ đọc trình tự thế hệ mới (Next Generation Sequencing – NGS) có chi phí ngày càng rẻ, tốc độ ngày càng nhanh và chất lượng ngày càng cao. Do đó, dữ liệu Y Sinh học liên tục tăng cả về kích thước lẫn độ phức tạp, khiến cho việc xây dựng quy trình phân tích Tin sinh học tối ưu để có thể khai thác dữ liệu một cách hiệu quả là rất cần thiết.

Mặc dù các công cụ phân tích Tin sinh học được công bố theo bản quyền nghiên cứu miễn phí (Academic Free License) nhưng do mức độ phức tạp rất cao về việc cài đặt, quản lý cấu hình cũng như duy trì cập nhật luôn là nỗi đau đầu cho các nhà nghiên cứu.

Hơn nữa, tính đa dạng của các công cụ phân tích Tin sinh học cũng khiến cho các nhà nghiên cứu gặp khó khăn khi chọn lựa công cụ phù hợp với bài toán của mình. Ví dụ như việc lắp ráp hệ gen (genome assembly) có tới 97 (Ref) công cụ, phần mềm khác nhau. Mỗi công cụ được tối ưu hoá cho một mục đích cụ thể khác nhau dẫn đến việc lựa chọn công cụ phù hợp gặp nhiều khó khăn.

Với hơn 7 năm kinh nghiệm, LOBI Việt Nam định hướng phát triển trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu giải pháp và dịch vụ phân tích dữ liệu Y – Sinh học. LOBI Việt Nam cam kết đồng hành cùng bạn khai thác và biến chuyển dữ liệu Y Sinh học của bạn thành tri thức ứng dụng với kỹ năng phân tích sâu rộng (extensive analysis), khai thác triệt để và báo cáo thân thiện.