fbpx

Lắp ráp de novo hệ phiên mã mô sinh dục của ốc sên biển Reishia clavigera

Reishia clavigera (thường được biết tới với Thais clavigera), một loài ốc sên biển hay sống ở các bãi triều là một trong những loài rất nhạy cảm với organotin gây nên rối loạn sinh dục. Mặc dù vậy, thông tin hệ phiên mã (mRNA-transcriptome) của loài này vẫn còn hạn chế dẫn đến việc nghiên cứu hệ nội tiết ở mức phân tử gặp nhiều khó khăn. Bằng công nghệ giải trình tự thế hệ mới (NGS) trên hệ máy Illumina, nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học đến từ Hong Kong đã phân tích hệ phiên mã bằng phương pháp de novo từ mô sinh dục của cả cá thể đực và cá thể cái trong loài R. clavigera, lắp ráp được 197.324 transcripts sau đó được xử lý các transcripts trùng lặp, cuối cùng nhóm đã có 151.684 transcripts. Kết quả phân tích trên cơ sở dữ liệu thân mềm (molluscan) của NCBI chỉ ra 28.948 transcripts được chú giải với độ tin cậy e-value ≤ 1e-6 cùng với đó là 1108 transcripts được gắn gene ontology terms. Với việc phân tích transcriptome lần đầu tiên trên mô sinh dục của R. clavigera đã giúp có cái nhìn sâu hơn về hệ phiên mã mRNA của loài này cũng như nghiên cứu về cơ chế của các chất độc hại (vd. Organotin) với hệ nội tiết  trong loài ốc sên biển trở nên dễ dàng hơn.

Keywords: Transcriptome; Thais clavigera; Gastropod; Imposex; Organotin; Endocrine disruption.

READ MORE:  Liệu pháp Fluorouracil và Kiểu gen DPYD

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X14001192?via=ihub

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *