fbpx

Lựa chọn phân loài và chức năng cộng đồng vi sinh vật có mặt trong rễ đậu tương

Taxonomical and functional microbial community selection in soybean rhizosphere.

Mendes LW1, Kuramae EE2, Navarrete AA1, van Veen JA3, Tsai SM4.

Thí nghiệm này đề cập đến sự chọn lọc quần thể vi sinh vật trong vùng rễ của đậu tương có mặt phần lớn ở vùng đất trồng đậu tương ở rừng Amazon. Trong thí nghiệm này tác giả sử dụng phương pháp metagenomics đoạn ngắn để phân loài và dự đoán chức năng của quẩn thể vi sinh vật có trong đất và trong rễ đậu tương, dựa vào lý thuyết để giải thích tính thích hợp của quá trình lắp ráp các quần thể vi sinh vật ở vùng rễ.

Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng có sự chọn lọc rõ ràng ở cả hai cấp độ phân loại và chức năng hoạt động trong lắp ráp các quần thể ở vùng rễ đậu tương. Phân tích phân loài cho thấy quần thể vi sinh vật ở vùng rễ quần thể nhỏ trong quần thể vi sinh vật có trong đất. Sự đa dạng loại trong rễ phù hợp với mô hình phân bố bình thường. Ngoài ra, dữ liệu cho thấy, quần thể vi sinh vật trong rễ được phân loại theo các chức năng đến quá trình phân giải đạm, sắt, phốt pho và kali có liên quan đến trực tiếp đến thực vật như quá trình thúc đẩy sinh trưởng và chất dinh dưỡng. Mạng lưới phân tích bao gồm các nhóm vi khuẩn, chức năng đơn giản trong rễ đã cho ra một số quá trình trao đổi chất. Nhóm nghiên cứu đưa ra kết luận rằng quá trình lắp ráp quần thể vi sinh vật dựa trên các quy trình thích hợp chính là kết quả của lựa chọn đặc tính của thực vật và các nhân tố môi trường khác.

READ MORE:  Giới thiệu về hệ thống phân tích Galaxy

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24553468

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *