fbpx

Những công cụ phân tích gen hữu hiệu

Softgenetics là nhà cung cấp hàng đầu về phần mền phân tích gen hiệu quả, thân thiện và dễ sử dụng để hỗ trợ cho các nghiên cứu di truyền và chần đoán bệnh

images

Các phần mềm của Softgenetic:

Softgenetics là nhà cung cấp hàng đầu về phần mền phân tích gen hiệu quả, thân thiện và dễ sử dụng để hỗ trợ cho các nghiên cứu di truyền và chần đoán bệnh

images

Các phần mềm của Softgenetic:

  1. Phần mêm Mutation Surveyor: Là phần mềm phân tích các biến thê của DNA từ kết quả giải trình tự Sanger: pháthiện Indel, so sánh trình tự các kết quả ( alignment), định lượng đột biến, phân tích sự methyl hóa, phát hiện các vùng biến thểcao (hypervariable regions), phân tích trình tự DNA của ti thể.Phân tích phát hiện nhanh, chính xác và cho độ nhạy cao các biến đổi DNA từ các dạng file .ab1,. RSD, .ESD và .scf như Hệ thống phân tích gen của ABI , MegaBACE và Beckman CEQ…
  2. Phần mềm Next GENe Là một đối tác hoàn hảo trong việc phân tích các trình tự được tạo ra bởi ™ PGM ION, Roche Junior, Illumina MiSeq cũng như các hệ thống thông lượng cao hơn như GS Roche, Applied BioSystems SOLiD™và Illumina ® GA, và HiSeq system. Phần mền NEXTGENE có chứa mô-đun phân tích SNP / INDEL và Phân tích biến thể cấu trúc (phân tích resequencing và Amplicon ), dự đoán bệnh hiếm; so sánh bộ gen; hệ phiên mã( transcriptome); mức độ biểu hiện phiên mã; RNA Seq; Phân tích ChipSeq,và Serial của SAGE, phát hiện DGE, Exome vàbiến thể; Phân tích Định lượng miRNA; Metagenomics …
  3. Phần mềm Gene Marker: Một phần mềm phân tích kiểu gen duynhất được tích hợp công nghệ mới nâng cao tốc độ, tính chính xác và dễ dàngphân tích. Tương thích các hệ thống ABI PRISM,Beckman Coulter, và MegaBACE. Phần mềm được sử dụng cho nhiều ứngdụng:phân tích kết quả MLPA® (MultiplexLigationdependent Probe Amplification), MS MLPA®, Trisomy, MSI (Các bất ổnmicrosatellite), mối quan hệ của Các quầnthể hoang dại và lập cơ sở dữ liệu, kết quả AFLP, RFLP, kết quả microsatellite(SSR, STR, VNTR), kết quả SBE/ SnapShot, Phân tích TILLING & EcoTilling, kết quả SNPWave®/SNPlex,phân tích Haplotype
  4. Phân mềm Gene Marker HID: Là phần mềm chuyền dụng để xác định bộ gen người, là lựa chọn tuyệt vời trong lĩnh vực pháp y. Genemarker ID là phần mềm thân thiện thay thế cho GeneScan®/GenoTyper® cũng như GeneMapper® ID và GeneMapper® IDX. tương thích với các hệ thống ABI ® PRISM 310-3100 3730 -3500 và Identiflier ®, Minifiler ®, PowerPlex ® 16, PowerPlex ® ESI
  5. Phần mềm Jel Marker : Là phần mềm đọc và chuyển dổi hình ảnh đáp ứng các nhu cầu về phân tích huỳnh quang, quang hóa và hình ảnh gel phóng xạ tự ghi – đặc biệt từ LI-COR’s 4300 DNA Analyzer và KODAK’s Image Station 4000R.
  6. Phần mềm Chimer Marker Là phần mềm phân tích chimerism tự đông. Phần mềm theo dõi mức độ chemerism. Phần mềm được sử dụng để theo dõi mức độ chimerism trong cả trường hợp dị ghép và ghép tự thân từ tế bào gốc ( SCT, HSCT, BMT, máu cuống rốn và PBSCT). ChimerMarker là tương thích với PRISM ABI ® , Beckman-CEQ ™ , và MegaBACE ® , Identiflier ® , PowerPlex ® 16 , PowerPlex ® ESI
READ MORE:  Phân tích metagenomics dạ cỏ Trâu Ấn Độ - Nguồn tiềm năng lớn cho việc tìm ra các enzyme phân giải sinh khối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *