fbpx

Đào tạo

Phòng Tin sinh học đã và đang triển khai các khóa học và workshop nhằm giúp đỡ và định hướng cho các cá nhân hoặc tổ chức quan tâm đến phân tích dữ liệu tin sinh học thông lượng cao. Khóa học của phòng Tin sinh học bao trùm rất nhiều chủ đề và kiến thức từ giới thiệu môi trường tính toán trên hệ điều hành Linux cho đến phân tích dữ liệu giải trình tự thế hệ mới ở mức độ hệ gen cũng như hệ phiên mã. Với mỗi khóa học tổ chức, học viên sẽ được hướng dẫn bằng bài giảng lý thuyết và bài tập thực hành dựa trên dữ liệu thực tế từ các nghiên cứu tại phòng Tin sinh học.

Chi tiết các khóa học mà phòng Tin sinh học đã tổ chức: http://tinsinhhoc.org/index.php/%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o.html

READ MORE:  Các câu hỏi thường gặp về xét nghiệm di truyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *