fbpx

DNAApp: ứng dụng di động phân tích dữ liệu giải trình tự

DNAApp: a mobile application for sequencing data analysis.

Author: Nguyen PV, Verma CS và Gan SK 

Tóm tắt:

Đã có khá nhiều ứng dụng được phát triển để giải mã và hình ảnh hóa những file trình tự DNA ab1 trên nền tảng Window và MAC, nhưng chưa có một ứng dụng nào làm điều đó trên một nền tảng đang cực kì phổ biến hiện nay, đó là điện thoại thông minh. Những công cụ nền web có sẵn không thể nào đáp ứng được khả năng cần thiết để giải mã những file trình tự.

Để vượt qua khó khăn này, Nguyen PV, Verma CS và Gan SK đã phát triển một ứng dụng mới riêng cho từng nền tảng (native app) iOS và Android có tên là DNAApp. Ứng dụng có thể giải mã và hiển thị dữ liệu giải trình tự ab1 trên các máy điện thoại thông minh. Ngoài những công cụ tích hợp trong ứng dụng như đảo đoạn bù, dịch mã protein, và tìm kiếm đoạn trình tự cụ thể, Nguyen PV và cộng sự còn tích hợp thêm những chức năng tiện lợi để khai thác các công cụ online nền web khác để hỗ trợ hoàn thiện cho việc tích. Với số lượng điện thoại và tablet Android/iOS được sử dụng lớn như hiện nay, những ứng dụng tin sinh học như vậy sẽ tăng hiệu suất và nhu cầu phân tích dữ liệu giải trình tự trong các nghiên cứu sinh-y học.

READ MORE:  Phân tích hệ phiên mã cơ xương của người

Availability:

DNAApp phiên bản cho Android có trên Google Play Store, và bản cho iOS thì trên App Store

Full Article

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *