Dữ liệu Rna-seq: Thách thức và những gợi ý cho thiết kế thí nghiệm và phân tích

RNA-seq dường như đã trở thành phương pháp rất phổ biến trong phân tích biểu hiện gen cũng như phát hiện những transcript mới, xác định biểu hiện trên alen đặc hiệu hay có thể ước lượng chính xác sự dịch mã của transcript. Thiết kế thí nghiệm chặt chẽ cũng như lựa chọn những công cụ phần mềm phân tích là rất quan trọng để đảm bảo được chất lượng dữ liệu và đạt được kết quả rõ ràng. 

Trong bài bào này tác giả đưa ra những gợi ý cho những yếu tổ phổ biến trong thiết kế thí nghiệm cũng như các công cụ phù hợp với mỗi bước phân tích. Tác giả cũng kiểm tra so sánh các tool khác nhau để phát hiện biểu hiện. Hy vọng đây là sẽ là tài liệu quan trọng cho những người mới bắt đầu bước chân vào RNA-seq.

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/0471142905.hg1113s83/abstract

{fcomment}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *