fbpx

Giải trình tự Epigenomics (Phân tích DNA Methylation)

Epigenomics

(Nguồn ảnh)

Di truyền học biểu sinh hay còn gọi là Ngoại di truyền học là ngành sinh học xem xét sự thay đổi trong chức năng gen không bị gây ra bởi đột biến (không có sự thay đổi nào trong chuỗi DNA của bộ gene) và di truyền cho thế hệ sau.

Giải trình tự Epigenomics là quá trình kiểm tra các thay đổi biểu sinh bên trong DNA của chúng ta. Rối loạn di truyền, rối loạn chuyển hóa, ung thư và bệnh thoái hóa đều có liên quan đến lỗi biểu sinh, vì vậy việc kiểm tra epigenome có thể dự đoán và xác nhận nguyên nhân của bệnh.

LB·SEQ hiện đang cung cấp nhiều nền tảng phân tích genome-wide epigenomics, cho phép chạy nhiều loại mẫu, hỗ trợ các nhà nghiên cứu xem xét các thay đổi biểu sinh một cách dễ dàng.

Các giải pháp giải trình tự Epigenomics của chúng tôi bao gồm:

 • EpiTYPER DNA Methylation Analysis
 • Whole Genome Bisulfite Sequencing
 • Targeted Bisulfite Sequencing
 • Reduced Representation Bisulfite Sequencing
 • MeDIP Sequencing
 • MethylRAD-Seq
 • ChIP-Seq
 • hMeDIP-seq
 • MeRIP Sequencing (m6A Analysis)
 • RIP-Seq
 • ATAC-Seq
 • NGS-BSP
 • CUT&Tag
 • DNA 6mA Sequencing
 • DAP-Seq Service
 • oxBS-seq

Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ toàn diện từ tư vấn dự án, xây dựng thư viện, giải trình tự cho đến phân tích tin sinh học.

Nguồn: cd-genomics 

READ MORE:  Quy trình xác định đột biến hệ gen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *