fbpx

Phân tích đột biến trên gen ABL1

Ở phân tích này, chúng tôi tiến hành xác định đột biến trên gen ABL1 của các bệnh nhân. Dữ liệu trình tự gene ABL1 từ mẫu bệnh phẩm thu được từ thiét bị đọc trình tự gen thế hệ mới Illumina MiSeq với độ sâu rất lớn (trên 200KX). Kết quả thu được là các đột biến SNP/INDEL với các thống kê chi tiết.

READ MORE:  Bản đồ Linkage Disequilibrium (LD)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *