fbpx

Phát hiện cơ chế sinh ra gen mới qua 40.000 thế hệ E. coli

Bài báo http://europepmc.org/articles/PMC3461117 công bố năm 2012 mô tả những thí nghiệm mà nhà khoa học Richard E. Lenski đã thực hiện trong suốt 20 năm qua: Ông đã nuôi cấy 12 mẫu vi khuẩn E. coli qua 40.000 thế hệ trên môi trường thiếu đường glucose, giàu muối citrate và bảo quản đông lạnh một phần các mẫu ở mỗi thế hệ, cuối cùng, một số mẫu vi khuẩn E. coli có thể hấp thụ muối citrate xuất hiện. Lenski đã giải trình tự toàn bộ hệ gen của mẫu vi khuẩn đó qua các thế hệ và phát hiện toàn bộ quá trình sinh ra của những gen mới liên quan tới quá trình trao đổi chất muối citrate.

40.000 thế hệ, đối với con người sẽ là 1 triệu năm, đã cho chúng ta thấy một thế giới hoàn toàn mới để khám phá. Đây thực sự là một bài báo đáng để suy ngẫm, cả về kết quả nghiên cứu lẫn niềm đam mê khoa học. 

READ MORE:  So Sánh Các Phương Pháp Phân Loại Trình Tự 16S rRNA Thành OTU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *