fbpx

Phát hiện virus thực vật trong tự nhiên nhờ RNA-seq

Giải trình tự RNA bằng các máy giải trình tự thế hệ mới đang là bước làm đột phá trong nghiên cứu virus. Bên cạnh việc phát hiện rất nhiều chủng virus có trong các cậy dại ở môi trường tự nhiên, RNA-seq cũng cho phép thu thập cả dữ liệu hệ phiên mã của cây vật chủ. Dữ liệu phiên mã của cây vật chủ rất đáng giá cho những nghiên cứu mức độ phản ứng của cây vật chủ với sự xâm nhiễm của virus cũng như cách xử lý virus từ vật chủ ra sao. Khi phát hiện virus bằng công nghệ RNA-seq, khó khăn lớn nhất là lựa chọn phương pháp phù hợp để loại bỏ rRNA từ RNA tổng số. Phương pháp thông lượng cao đi kèm với đó là giá cả hợp lý khi xây dựng thư viện RNA cho phép nhóm nghiên cứu phát hiện được một số lượng virus rất lớn trong thực vật.

Linh: http://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-4939-1743-3_8

{fcomment}

READ MORE:  Có bao nhiêu bệnh di truyền Medelian?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *