fbpx

Phương pháp phân tích gen và chức năng gen của nấm

Tác giả: Aguilar-Pontes MV, de Vries RP, Zhou M.

Cho đến nay, hàng trăm bộ gen nấm đã được giải trình tự và một số lượng lớn vẫn đang được tiến hành. Sự phong phú của thông tin di truyền đã cung cấp những hướng đi mới để nghiên cứu đa dạng sinh học của nấm. Tuy nhiên, để tiếp tục mổ xẻ và hiểu được cơ chế sinh học phức tạp liên quan đến đời sống của nấm thì nghiên cứu chức năng ngoài bộ gen là yêu cầu bắt buộc.

Nhờ sự phát triển của kỹ thuật –omics ngày nay, có thể tạo ra số lượng lớn dữ liệu liên quan đến chức năng của nấm bằng các phương pháp thông lượng cao (ví dụ như transcriptome, hệ protein, vv). Sự dễ dàng trong quá trình tạo ra dữ liệu -omics cũng đã gây ra một thách thức lớn cho việc xử lý và phân tích dữ liệu. Nhiều cơ sở dữ liệu, công cụ và phần mềm đã được tạo ra để đáp ứng thách thức này. Từ sự phong phú của các kỹ thuật và công cụ, chúng tôi cung cấp một lộ trình ngắn gọn trong phòng thí nghiệm và các phương pháp tin sinh học để nghiên cứu chức năng hệ gen của nấm.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25037051

* kỹ thuật –omics bao gồm:

            – Nghiên cứu gen và chức năng gen (Genomics),

            – Nghiên cứu Protein và chức năng Protein (Proteomics),

            – Nghiên cứu hóa chỉ tế bào(Metabolomics).

READ MORE:  Ý nghĩa các con số thống kê khi lập bản đồ genome

{fcomment}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *