fbpx

Tổng quan về giải trình tự thế hệ mới và ứng dụng metagenomics để phân tích mối tương quan giữa thực vật và vi khuẩn

Công nghệ giải trình tự thế hệ mới ( NGS) cho phép tạo ra một số lượng lớn dữ liệu với giá thành thấp hơn rất nhiều so với các công nghệ giải trình tự truyền thống, từ đó số lượng các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh học cũng tăng theo.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ này đã góp phần không nhỏ trong việc tìm hiểu các mối tương quan giữa vi khuẩn và thực vật. Bài tổng quan này sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng quát về công nghệ giải trình tự mới và ứng dụng để phân tích các quần thể vi sinh vật có mặt trên các loài thực vật. Từ những hạn chế của các hệ thông giải trình tự khác nhau bài báo cũng gợi ý một số phương pháp nhằm khắc phục những nhược điểm đó. Bài báo chủ yếu tập chung vào ứng dụng ứng dụng của công nghệ NGS trong lĩnh vực như phân tích quần thể vi sinh vật giải trình tự đoạn gen đích (amplicon sequecing- một trong những nghiên cứu điển hình của metagenomic). Ngoài ra một số ứng dụng khác của các công nghệ giải trình tự thế hệ mới được đề cập đến bằng các công bố khác nghiên cứu các mối tương quan giữa vi khuẩn và thực vật. Dựa vào đó để tìm ra những phương pháp phân tích mới.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033234/

{fcomment}

READ MORE:  Cơ sở của Sinh học Tính toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *