fbpx

LOBI·VSV | Phân tích hệ gen Vi sinh vật

LOBI cung cấp dịch vụ phân tích toàn diện hệ gen vi sinh vật như là lắp ráp de novo hệ gen, đự đoán và chú giải gene, xác định MLST, xây dựng cây phân loài, … với thời gian trả kết quả nhanh trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ dữ liệu.

Bạn chỉ cần để lại yêu cầu tại đây [Liên hệ], chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

NỘI DUNG PHÂN TÍCH 

 1. Cơ bản
  1. Đánh giá chất lượng giải trình tự – Tinh sạch dữ liệu
  2. Kiểm tra độ tinh sạch của dữ liệu
  3. Lắp ráp de novo hệ gen
  4. Dự đoán và chú giải gene, dự đoán con đường chức năng COG GO KEGG
  5. Xác định MLST (Multi-Locus Sequence Typing)
 2. Nâng cao
  1. Phân tích phylogeny
  2. Tìm các gene kháng kháng sinh
 3. Các phân tích khác theo yêu cầu

KẾT QUẢ

 • Thời gian trả kết quả: 2 ngày
 • Báo cáo kết quả phân tích cùng với các file kết quả gồm
  • Trình tự vi sinh vật đã lắp ráp
  • Kết quả chú giải bộ gene
  • MLST
  • Cây phylogeny
  • Danh sách các gene kháng kháng sinh

LƯU Ý

 • Chỉ phân tích MLST của các vi sinh vật có cơ sở dữ liệu trên PubMLST (https://pubmlst.org/) và dung lượng giải trình tự đủ lớn.
 • Giá và thời gian trả kết quả trên chỉ bao gồm phân tích sự hiện diện của các gene kháng kháng sinh, không bao gồm các phân tích xác định type của các gene kháng kháng sinh (SNP, SV,…)
READ MORE:  CBAS – Hệ thống Phân tích Tin sinh học toàn diện (Comprehensive bioinformatics analysis system)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *