VCF2Networks: Ứng dụng phân tích mạng lưới kiểu gen sử dụng SNP

Hiện nay với nhiều dự án giải trình tự toàn bộ hệ gen đã mở ra những phương hướng nghiên cứu về mối liên kết giữa kiểu gen và kiểu hình. Một trong những hướng nghiên cứu đó là phân tích mạng lưới kiểu gen sử dụng dữ liệu di truyền cộng đồng. Mạng lưới kiểu gen là sự tái hiện của một bộ những kiểu gen được tìm thấy trên cùng một kiểu hình, cho phép đánh giá mức độ biểu hiện kiểu hình của một đột biến, và khả năng những kiểu gen được tìm thấy sẽ phát triển thành một kiểu thích nghi mới.

Cho đến nay, phân tích mạng lưới kiểu gen sử dụng dữ liệu di truyền cộng đồng còn rất hiếm. Chính vì lý do đó, chúng tôi giới thiệu VCF2Networks, cộng cụ để phát hiện và nghiên cứu cấu trúc mạng lưới kiểu gen từ dữ liệu SNP. Các bạn có thể đọc thêm thông tin chi tiết và tải công cụ VCF2Networks tại địa chỉ https://bitbucket.org/dalloliogm/vcf2networks

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25282646

{fcomment}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *