fbpx

Xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu và website

banner4

Xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu và website

Phòng Tin sinh học cung cấp các gói dịch vụ thiết kế phần mềm (software), cơ sở dữ liệu (database) và website cho các dự án hoặc đề tài nghiên cứu, đặc biệt là các dự án công nghệ sinh học. Quản lý, lưu trữ và truy cập dữ liệu là một phần rất quan trọng trong các dự án công nghệ sinh học. Cách lưu trữ và truy cập dữ liệu như thế nào sẽ quyết định hiệu quả của cả quá trình nghiên cứu. Phòng Tin sinh học đưa ra các phương án giải quyết vấn đề thông qua các gói dịch vụ như sau:

  • Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu cho các dự án công nghệ sinh học.
  • Phát triển website và giao diện người dùng truy cập, lưu trữ và phân tích dữ liệu sinh học
  • Triển khai các phần mềm và website cần thiết của một dự án lên hệ thống máy chủ tính toán hiệu năng cao. 

Các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm, website đã và đang triển khai:

  • Xây dựng cơ sở dữ liệu tra cứu hệ phiên mã tôm sú Việt Nam Penaeus monodon
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu và trình duyệt hệ gen tra cứu hệ gen và phiên mã vi tảo biển dị dưỡng Việt Nam Schizochytrium mangrovei PQ6
  • Nghiên cứu xây dựng, phân tích CSDL biến dị di truyền của người Việt và phân tích dữ liệu vào trình duyệt hệ gen.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu mã vạch ADN (DNA barcode) cho một số loài cây lâm nghiệp gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế.
  • Nghiên cứu, xây dựng CSDL nguồn gen phục vụ công tác tra cứu, quản lý bằng công nghệ BigData. 
READ MORE:  SortMeRNA: Công cụ phát hiện rRNA trong dữ liệu transcriptome RNA-seq

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *