fbpx

Nghiên cứu kết hợp toàn bộ hệ gen và dự đoán di truyền các tính trạng liên quan đến chỉ số khối lượng cơ thể

LOBI Vietnam là công ty tiên phong trong lĩnh vực Đọc trình tự gen thế hệ mới NGS (Next Generation Sequencing) và Phân tích Tin sinh học. Liên hệ hotline/Zalo 092.510.8899 để biết thêm chi tiết.

ĐỌC THÊM:  FAQ | Giải trình tự toàn bộ hệ Exome - WES

Genome-Wide Association Studies and Heritability Estimates of Body Mass Index Related Phenotypes in Bangladeshi Adults

Authors: Molly Scannell Bryan, Maria Argos, Brandon Pierce, Lin Tong, Muhammad Rakibuz-Zaman, Alauddin Ahmed, Mahfuzar Rahman, Tariqul Islam, Muhammad Yunus, Faruque Parvez, Shantanu Roy, Farzana Jasmine, John A. Baron, [ … ], Habibul Ahsan

Tóm tắt: Khối lượng cơ thể cũng như sự biến thiên khối lượng cơ thể của một người có thể ảnh hưởng tới nhiều trạng thái sức khỏe. Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các tính trạng có liên quan đến chỉ số khối lượng cơ thể đều có ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền, tuy nhiên mối quan hệ giữa các tính trạng này và cơ chế di truyền chưa được giải thích rõ ràng ở người cổ sống tại khu vực Nam Á.

Để bắt đầu việc giải thích mối quan hệ này, nhóm nghiên cứu đã phân tích mối liên kết giữa các biến dị di truyền phổ biến với 5 tính trạng liên quan đến chỉ số khối lượng cơ thể ở 5354 người trưởng thành tại Bangladesh. Phân tích cho thấy mối tương quan rõ ràng giữa biến dị đơn nucleotide (SNV) rs347313 (intron của NOS1AP) và sự thay đổi chỉ số khối lượng cơ thể của đối tượng phụ nữ trong 2 năm. Trong một mô hình tuyến tính hỗn hợp, allele G được tìm ra có tương quan với mức tăng 0.25kg/m2 ở chỉ số khối lượng cơ thể trong 2 năm (p-valie 2.3×10-8). Nhóm tác giả cũng đã ước tính được sự di truyền của những tính trạng này từ dữ liệu kiểu gen cho. Đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá ảnh hưởng của yếu tố di truyền đến các tính trạng có liên quan đến chỉ số khối lượng cơ thể tại khu vực Nam Á. Kết quả cho thấy những tính trạng này có thể di truyền và một số dòng di truyền này được tác động bởi những biến dị khác với những kết quả nghiên cứu trước đây. Bài báo cũng cung cấp những bằng chứng các bệnh di truyền do tính trạng liên quan đến chỉ số khối lượng có thể khác nhau giữa các chủng tộc, giới tính và môi trường sống, do đó những yếu tố này cũng cần được xét đến khi đánh giá nguy cơ di truyền của các bệnh có liên quan đến chỉ số khối lượng cơ thể.

ĐỌC THÊM:  Nghiên cứu hệ gen của lợn bằng Quick SNP

Full articlehttp://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0105062

LOBI Vietnam là công ty tiên phong trong lĩnh vực Đọc trình tự gen thế hệ mới NGS (Next Generation Sequencing) và Phân tích Tin sinh học. Liên hệ hotline/Zalo 092.510.8899 để biết thêm chi tiết.

ĐỌC THÊM:  Các vấn đề thường gặp khi lắp ráp hệ gen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *