fbpx

Pan-genomics là gì?

Pan-genomics là một phương pháp nghiên cứu toàn diện các gen và khối lượng gen của một loài trong toàn bộ dân số của nó, bao gồm cả gen khác nhau giữa các cá thể của cùng một loài. Thay vì chỉ tập trung vào một bộ gen đại diện cho loài đó như trong truyền thống gen học, pan-genomics giúp ta hiểu được sự đa dạng di truyền của loài và khám phá ra các sự khác biệt cấu trúc và chức năng gen trong các phân nhóm dân số khác nhau.

Pan-genomics được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu di truyền và sinh học phân tử, cũng như trong các lĩnh vực như y học, nông nghiệp và môi trường. Nó cung cấp một khung nhìn toàn diện về sự đa dạng di truyền của loài và giúp ta hiểu được các sự khác biệt giữa các cá thể, dẫn đến việc phát triển các giải pháp thích hợp cho các vấn đề liên quan đến sức khỏe, sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

READ MORE:  Định dạng dữ liệu FastA và FastQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *