fbpx

16S amplicon sequencing là gì?

16S amplicon sequencing còn được gọi là Metagenomic 16S, 16S rRNA gene sequencing hoặc 16S ribosomal RNA sequencing. Nó là một phương pháp phổ biến trong việc phân tích đa dạng vi khuẩn trong các mẫu sinh thái học bằng cách phân tích các đoạn gen 16S rRNA có mặt trong mẫu. Kỹ thuật này đọc trình tự gen RNA ribosomal 16S, một thành phần của ribosome được tìm thấy trong tất cả các vi khuẩn và một số vi sinh vật cổ.

Gen RNA ribosomal 16S có tính bảo tồn cao, có nghĩa là nó có mặt trong tất cả các vi khuẩn và vi sinh vật cổ, nhưng nó cũng chứa các vùng biến đổi có thể được sử dụng để phân biệt giữa các loài khác nhau. Bằng cách đọc trình tự gen RNA ribosomal 16S từ một cộng đồng vi sinh vật, các nhà nghiên cứu có thể xác định các loại vi khuẩn và vi sinh vật cổ khác nhau có mặt trong cộng đồng đó.

Việc đọc trình tự gen RNA ribosomal 16S thường được sử dụng để nghiên cứu vi sinh vật đồng sinh của các môi trường khác nhau, chẳng hạn như đất, nước và ruột người. Nó có thể cung cấp thông tin về sự đa dạng và thành phần của các cộng đồng vi sinh vật và cách chúng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường khác nhau hoặc các trạng thái bệnh.

READ MORE:  Quy trình xác định đột biến hệ gen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *