fbpx

Khác biệt giữa Polygenic Score (PRS) và Genomic Estimated Breeding Value (GEBV)?

LOBI Vietnam là công ty tiên phong trong lĩnh vực Đọc trình tự gen thế hệ mới NGS (Next Generation Sequencing) và Phân tích Tin sinh học. Liên hệ hotline/Zalo 092.510.8899 để biết thêm chi tiết.

ĐỌC THÊM:  Metagenomics với Thiết bị giải trình tự gen thế hệ mới (NGS)

Polygenic Score vs. Genomic Estimated Breeding Value (GEBV)

Cả Polygenic Score (Điểm số đa gen) và Genomic Estimated Breeding Value (Giá trị sinh sản ước tính bằng di truyền) đều là những công cụ được sử dụng trong di truyền học định lượng để dự đoán hiệu suất của một cá thể đối với một đặc điểm nhất định. Tuy nhiên, chúng có một số điểm khác biệt quan trọng:

Định nghĩa:

  • Polygenic Score (điểm số đa gen): là tổng giá trị của các biến thể di truyền (alleles) liên quan đến một đặc điểm cụ thể, được tính trọng số theo tác động ước tính của chúng. Nó đại diện cho khuynh hướng di truyền tổng thể của cá thể đối với đặc điểm đó.
  • Genomic Estimated Breeding Value (giá trị sinh sản ước tính bằng di truyền): là một ước tính chính xác hơn về giá trị sinh sản thực sự của một cá thể, có tính đến cả di truyền và hiệu ứng môi trường. Nó được tính toán bằng cách sử dụng thông tin di truyền của cá thể cùng với thông tin về hiệu suất của cá thể đó và những họ hàng của nó.

Mục đích:

  • Polygenic Score: thường được sử dụng trong nghiên cứu để hiểu cơ sở di truyền của các đặc điểm phức tạp và xác định các gen liên quan. Nó cũng có thể được sử dụng để dự đoán hiệu suất của một cá thể trong các quần thể chọn lọc tự nhiên.
  • GEBV: chủ yếu được sử dụng trong chọn lọc giống để chọn những cá thể có khả năng di truyền cao để sinh sản con cái có hiệu suất tốt hơn.
ĐỌC THÊM:  PLINK: công cụ phân tích GWAS

Độ chính xác:

  • Polygenic Score: thường ít chính xác hơn GEBV vì nó chỉ tính đến di truyền và không tính đến hiệu ứng môi trường.
  • GEBV: thường chính xác hơn Polygenic Score vì nó tính đến cả di truyền và hiệu ứng môi trường. Tuy nhiên, độ chính xác của GEBV phụ thuộc vào chất lượng của dữ liệu di truyền và hiệu suất có sẵn.

Tính phức tạp:

  • Polygenic Score: tương đối đơn giản để tính toán và có thể được thực hiện bằng phần mềm miễn phí.
  • GEBV: thường phức tạp hơn để tính toán và yêu cầu phần mềm và dữ liệu chuyên biệt.

LOBI Vietnam là công ty tiên phong trong lĩnh vực Đọc trình tự gen thế hệ mới NGS (Next Generation Sequencing) và Phân tích Tin sinh học. Liên hệ hotline/Zalo 092.510.8899 để biết thêm chi tiết.

ĐỌC THÊM:  MAKER2: công cụ chú thích và quản lý dữ liệu bộ gen dành cho dữ liệu giải trình tự thế hệ mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *