fbpx

Máy bán DNA tự động

Máy bán hàng tự động bán nước ngọt, kẹo và khoai tây chiên đã không còn gì xa lạ với chúng ta. Nhưng đối với Fellow Gabe Barcia-Colombo thì khác, nghệ sĩ này đã tưởng tượng ra một máy bán DNA tự động, DNA được tách chiết từ con người, được đóng gói trong một lọ cùng với một bức ảnh thu của người đã cho nó. Đó là duyên dáng và kỳ quặc, nhưng chỉ ra các vấn đề đạo đức lớn hơn sẽ phát sinh như tiếp cận với công nghệ sinh học tăng. Ý tưởng rất thú vị và độc đáo nhưng có lẽ sẽ gặp trở ngại về vấn đề đạo đức trong sinh học nếu đưa ra phổ biến. Còn bạn nghĩ sao về ý tưởng này ?

https://www.youtube.com/watch?v=aSHZ0Sb25Dg

READ MORE:  Đánh giá sự đa dạng và phân cụm 16S rRNA metagome sử dụng locality sensitive hashing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *