Dịch vụ phân tích hệ gen

 

Lắp ráp hệ gen, dự đoán gen và chú giải hệ gen

 Phân tích 

Quy trình phân tích?

Thời gian thực hiện?

Liên hệ?

Phát hiện biến dị (SNP/INDEL), chú giải và phân tích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *